Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Κουπόνια Καινοτομίας», που εντάσσεται στο πλαίσιο των Προγραμμάτων «RESTART 2016-2020» για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία ανακοίνωσε το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) και αφορά σε ένα απλό μηχανισμό στήριξης των επιχειρήσεων, μέσω της εξαργύρωσης «κουπονιών καινοτομίας», για την απόκτηση της αναγκαίας γνώσης και τη βελτίωση της ικανότητάς τους για καινοτομία και ανάπτυξη, μέσω της συνεργασίας τους με φορείς που διαθέτουν την απαραίτητη εμπειρογνωμοσύνη (Φορείς Έντασης Γνώσης).

 

Πατήστε εδώ για περισσότερες

Your email address will not be published. Required fields are marked *