Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Κουπόνια Καινοτομίας», που εντάσσεται στο πλαίσιο των Προγραμμάτων «RESTART 2016-2020» για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία ανακοίνωσε το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας. Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) και αφορά σε ένα απλό μηχανισμό στήριξης των επιχειρήσεων, μέσω της εξαργύρωσης «κουπονιών καινοτομίας», για την απόκτηση της αναγκαίας γνώσης και τη βελτίωση της ικανότητάς τους για καινοτομία και ανάπτυξη, μέσω της συνεργασίας τους με φορείς που

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ανακοίνωσε την 2η Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων στα πλαίσια των Σχεδίων Ενίσχυσης της Νεανικής και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας το οποίο περιλαμβάνεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2014-2020 «Ανταγωνιστικότητα & Αειφόρος Ανάπτυξη» και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε. (Ε.Τ.Π.Α) και την Κυπριακή Δημοκρατία για την περίοδο 2014 – 2020. Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες στο Σχέδιο Ενίσχυσης της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες

Με την ευκαιρία της συνάντησης, ο Capt. Fu αναφέρθηκε στη μεγάλη δυναμική που αναπτύσσεται στο λιμάνι Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΠ ΟΛΠ Α.Ε. Capt. Fu Chengqiu (φωτ.) καλωσόρισε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Ελληνο-Κινεζικής Οικονομικής Συνεργασίας, κατά τη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία της OΛΠ Α.Ε., σήμερα Τρίτη 7 Νοεμβρίου 2017. Στην Ημερήσια Διάταξη, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, περιλαμβάνονταν: • Οργανωτικά θέματα του International Business Congress –

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους φορείς για τη δυνατότητα υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Διερεύνηση Βιομηχανικής Εφαρμογής Τεχνολογίας / Τεχνογνωσίας». Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε κυπριακές Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ) οι οποίες μέσω του Προγράμματος θα έχουν τη δυνατότητα να προβούν σε εξακρίβωση της δυνατότητας βιομηχανικής εφαρμογής μιας τεχνολογίας / τεχνογνωσίας, πριν την έναρξη ενός εκτεταμένου ερευνητικού έργου τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας. Τα χρηματοδοτούμενα έργα

The Investment Plan for Europe (otherwise known as the “Juncker plan”) aims to mobilise at least €315 billion in private and public investment over three years. Its goals are: To boost investment To increase competiveness To support long-term economic growth in the EU Find out more by downloading our brochure here

The European Investment Bank (EIB) is the European Union’s bank. EIB is owned by and representing the interests of the European Union Member States. The EIB Group consists of the European Investment Bank and the European Investment Fund, – the specialist arm providing SME risk finance. The EIB is the majority EIF shareholder with the remaining equity held by the European Union (represented by the European Commission) and other European

The European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) offers a range of products and services. EBRD is not a retail bank and do not offer commercial products, such as mortgages and bank accounts. EBRD financing for private sector projects generally ranges from $5 million to $250 million, in the form of loans or equity. The average EBRD investment is $25 million. Smaller projects may be financed through financial intermediaries or

DIPA BUSINESS SOLUTIONS LTD participated in the workshop entitled “Roadmap for the Reform of Local Government. Policies, Instruments and Modern ICT tools for self-government in Cyprus.” The purpose of the conference was to highlight the importance of local government reform and the methodology of implementation, the need arises for the application of new information technologies – modern tools in Local Government and the preparation of the Local Government in the

The Department of Electrical Engineering of Technological Educational Institution of central Greece awarded honors to Mr. Pantelis Koukos for his invaluable contribution to the Department.